Record details

Title
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková, Pavel Havlíček
Other titles
    Subfossil and fossil soils in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 105-106
Year
    1999
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    kvartér
    lateritizace
    pedogeneze
    půda fosilní
    půdy
    recent
    vulkanismus
    zralost
    zvětrávání
Geographical name
    Nikaragua
Keyword
    Fosilní
    Granady
    Masayi
    Nikragua
    Oblasti
    Půdy
    Subfosilní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012