Record details

Title
    Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
Other titles
    Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands (Barvínkův hrúd) at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s.Moravia)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 9, č. září
Pages
    2
Year
    2002
Thesaurus term
    Quaternary, palaeopedology, aeolian sediments, dune, floodplain, geochemistry
Keyword
    Barvínkův
    Dyje
    Hrúd
    Jižní
    Morava
    Moravou
    Navátých
    Píscích
    Polygenetická
    Pseudočernozem
    Soutoku
    Subfosilní
Abstract (in czech)
   Jv. od velkomoravské lokality Břeclav-Pohansko jsou v nivě Dyje a Moravy typické duny navátého písku. Na nich je doloženo osídlení od mesolitu po Slovany.V komplexu navátých písků je vyvinuta polygenetická pseudočernozem, dokládající hiát v sedimentaci písků
Abstract (in english)
   Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands (Barvínkův hrúd) at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s.Moravia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014