Record details

Title
    Sulfur in the tree rings in Central Europe: A negative d34S shift relative to regional pollution sources
Author
    Buzek, F.
    Erbanová, L.
    Jačková, I.
    Novák, M.
    Peiffer, S.
    Přechová, E.
    Žák, Karel
Conference
    Annual V. M. Goldschmidt Conference (17. : 19.08.2007-24.08.2007 : Cologne, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement
Pages
    Roč. 71, 15 S1 (2007), A725-A725
Notes
    Překlad názvu: Síra v letokruzích ve střední Evrope: negativní posun hodnot d34S vzhledem k regionálním zdrojům znečištění
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Central Europe
    sulfur isotopes
    tree rings
Keyword
    Central
    D34S
    Europe
    Negative
    Pollution
    Regional
    Relative
    Rings
    Shift
    Sources
    Sulfur
    Tree
Abstract (in english)
   Sulfur isotope composition in tree rings of 50-years old Norway spruce was compared with those of local coal and atmospheric deposition in the Black Triangle region of Central Europe. The studied tree rings contained the isotopically lightest sulfur of all studied sulfur reservoirs.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012