Record details

Title
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
Statement of responsibility
    Martin Novák, František Buzek, Hana Groscheová
Author
    Bůzek, František
    Groscheová, Hana
    Novák, Martin, 1959-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 3
Pages
    s. 87
Subject group
    atmosféra
    atmosférická depozice
    cyklus geochemický
    ekologie
    IGC
    izotopy S
    Mezinárodní geologický kongres
    monitoring
    půdy
    S (síra - 16)
    znečištění
Subject category
    atmosférická depozice
    malé povodí
    monitorování
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Bedrock-forest
    Canopy-atmosphere
    Dynamics
    Isotope
    Soil-spruce
    Sulfur
    System
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012