Record details

Title
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
Statement of responsibility
    Viktor Fiala, Jaroslav Richtermoc, Petr Zajíček
Other titles
    Supergene recent minerals of the Dyleň deposit in West Bohemia
Author
    Fiala, Viktor
    Richtermoc, Jaroslav
    Zajíček, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 5
Pages
    s. 257-265
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    hydroxidy
    ložisko metasomatické
    minerály
    moldanubikum Českého lesa
    podmínky redukční
    prvky stopové
    radioaktivní suroviny
    sulfáty
    suroviny radioaktivní
    vzorkování
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Tři Sekery - Dyleň
Keyword
    Čechách
    Dyleň
    Ložisku
    Nerosty
    Recentní
    Supergenní
    Západních
Abstract (in czech)
   Recentní supergenní minerály na dole Dyleň byly hodnoceny z hlediska adsorpce uranu jako potenciální indikátory neexploatované rudní složky. Ukázalo se, že uran mohou zadržovat i takové minerály jako halotrichit a thénardit. Recentní minerály a sraženiny patří chemicky mezi sírany, karbonáty a hydratované oxidy (kromě již zmíněných též natrojarosit, sádrovec, kalcit, sintry manganomelanu a limonitu). Nejdelší časový interval vzniku činí 19,2 roku. U méně hojných nerostů jsou uvedeny rtg-difrakce, u vybraných výsledky chemických analýz.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012