Record details

Title
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Petr Pauliš, Jan Malec
Other titles
    The supergene selenium mineralization at the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Author
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr, 1956-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 174-179
Year
    2004
Notes
    2 fot., 6 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    difrakce rentgenová
    ložisko metasomatické
    měď
    metamorfika
    minerály supergenní
    mřížkové parametry
    olovo
    oxidace
    rudy U
    selén
    selenáty
    silesikum
    sulfáty
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Morava
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Horách
    Ložisku
    Mineralizace
    Rychlebských
    Selenová
    Supergenní
    Uranovém
    Zálesí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012