Record details

Title
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
Statement of responsibility
    Richard Nouza
Other titles
    Raw materials policy and the procedure of the assessment of its effects upon the environemnt
Author
    Nouza, Richard
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 5-6
Pages
    s. 3-6
Year
    1999
Notes
    2 sch., 2 diagr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    analýza životního prostředí
    ekonomika surovin
    surovinová politika
    využití nerostných zdrojů
    znečištění
Geographical name
    ČR
Keyword
    Politika
    Posouzení
    Proces
    Prostředí
    Surovinová
    Vlivů
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012