Record details

Title
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
Statement of responsibility
    Tomáš Kouřil
Other titles
    Czechoslovakian raw-materials strategy concerning ores, in the free market conditions
Author
    Kouřil, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 9-10
Pages
    s. 155-156
Year
    1991
Subject group
    ekonomika surovin
    ekonomika těžby
    ložiska rud
    politika surovinová
    surovinová politika
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    ČR
    Hospodářství
    Oblasti
    Podmínkách
    Politika
    Rud
    Surovinová
    Tržního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012