Record details

Title
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
Statement of responsibility
    Jiří Jiránek
Other titles
    Low-content zeolite-bearing raw materials from Nicaragua and their possible exploitation
Author
    Jiránek, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek
Pages
    s. 38-41
Notes
    1 obr., 2 tab., 7 bibl.
Subject group
    alterace
    ignimbrit
    kaolin
    kvartér
    ložiska nerud
    ložisko bentonitu
    studie surovinová
    technologické vlastnosti
    terciér
    vlastnosti technologické
    vulkanismus
    využití nerostných zdrojů
    zeolity
Subject category
    vulkány kvartérní
Geographical name
    Nikaragua
Keyword
    Možnosti
    Nikaraguy
    Nízkým
    Obsahem
    Suroviny
    Využití
    Zeolitů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012