Record details

Title
    Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
Other titles
    aw materilas of selected stone objects from the area of medieval mill at the extinct village of Mstěnice near Hrotovice.
Author
    Přichystal, Antonín
Publication type
    článek ve sborníku
Year
    2001
Notes
    Akce: 2001 ; Brno
Keyword
    Hrotovic
    Kamenných
    Mlýna
    Mstěnice
    Prostoru
    Předmětů
    Středověkého
    Suroviny
    Vesnice
    Vybraných
    Zaniklé
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012