Record details

Title
    Svahové deformace na východní Moravě, okres Vsetín (vnější Západní Karpaty)
Other titles
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)