Record details

Title
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
Other titles
    Slope deformation triggered by extreme rainfalls in tehe year 1997 in Eastern Moravia
Author
    Kirchner, K.
    Krejčí, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Rerum Naturalium
Pages
    1
Year
    1999
Keyword
    1997
    Deformace
    Intenzivními
    Moravě
    Okres
    Podmíněné
    Roce
    Srážkami
    Svahové
    Vsetín
    Východní
Abstract (in czech)
   Na příkladu okresu Vsetín je provedeno hodnocení sesuvné kalamity z roku 1997. Detailně je zpracována lokalita sesuvného území Dušná u Vsetína.
Abstract (in english)
   Slope deformation triggered by extreme rainfalls in tehe year 1997 in Eastern Moravia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014