Record details

Title
    Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě
Author
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Veronica. Časopis ochránců přírody
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 12
Pages
    s. 39
Year
    1998
Notes
    98.00.00
    Překlad názvu: Slope deformations in July 1997 in Moravia
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    1997
    červenci
    Moravě
    Procesy
    Svahové
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012