Record details

Title
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost (03.04.2001-04.04.2001 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
Pages
    s. 230-239
Notes
    Projekt: CBUAG, GA ČBÚ
    Překlad názvu: Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations induced by mining seismicity in Karviná area
    Rozsah: 10 s.
Subject category
    experimental measurement
    seismicity
Keyword
    Důlní
    Hodnocení
    Karvinské
    Kmitání
    Meření
    Oblasti
    Předběžné
    Seismicitou
    Seismického
    Systematické
    Vyvolaného
Abstract (in czech)
   Předložený příspěvek se zabývá výsledky experimentálních měření důlní indukované seismicity v OKR.
Abstract (in english)
   Present contribution describes results from experimental measurement of effects of mining induced seismicity in the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czech part of the Upper Silesian Basin).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012