Record details

Title
    Systematicko-morfologické spracovanie sporomorf z lunzských vrstiev a tmavých bridlic vrchného triasu z podložia viedenskej panvy
Other titles
    Upper Triassic sporomorphs from the substratum of the Vienna basin