Record details

Title
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
Other titles
    Gravels on the locality Kraví hora near Konice
Author
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Thayensia
Vol./nr.
    Roč. 2000, č. 3
Pages
    10
Year
    2000
Thesaurus term
    facies study
    gravelly dominated braided river
    gravels
    neogene
    Tertiary
Keyword
    Hora
    Konic
    Kraví
    Lokalitě
    Štěrky
Abstract (in czech)
   Relikty tercierních sedimentů v rámci území Národního parku Podyjí byly studovány s použitím nejrůznějších sedimentologických technik. Jejich depoziční prostředí odpovídá divočícím řekám.
Abstract (in english)
   Areally restricte occurences of sedimentary rocks located into the Thaya National Park belong geologically to the Carpathian Foredeep. Studied sediments were classified as fluvial ones (gravelly dominated braided river) based on sedimentological study.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012