Record details

Title
    Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia)
Statement of responsibility
    Zdeněk Stráník
Other titles
    4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Author
    Stráník, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 8
Pages
    p. 65-66
Year
    1999
Notes
    5 bibl.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    příkrov
    tektonika polyfázová
    terciér
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Events
    Flysch
    Moravia
    Neoalpine
    Orogeny
    South
    Tectonic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012