Record details

Title
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Tertiary and Quaternary sediments on the Mohelnice sheet
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 79-80
Year
    1996
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    aluvium
    biostratigrafie
    eolické sedimenty
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    terciér Českého masivu
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Mohelnice (Šumperk)
Keyword
    14-43
    Kvartérní
    Listu
    Mohelnice
    Sedimenty
    Terciérní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012