Record details

Title
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
Other titles
    Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Táborský, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 9, č. září
Pages
    4
Year
    2002
Thesaurus term
    cave sediments, heavy minerals, Tertiary speleogenesis, Moravian Karst
Keyword
    Dohoda
    Holštějna
    Jeskynní
    Krasu
    Lomu
    Malá
    Moravském
    Sedimenty
    Terciérní
Abstract (in czech)
   Ve vápencovém lomu Malá dohoda u Holštejna byly během těžby devonského vápence odkryty dvě jeskynní chodby, vyplněné klastickými sedimenty. Obě chodby mají charakter freatických kanálů se stěnami modelovanými vodní korozí.Z psefitické a psamitické frakce výplně kanálů byly odebrány dva vzorky na analýzu těžkých minerálů. Na základě výrazného zastoupení staurolitu v těžké frakci jsou chodby řazeny do ottnangu ve spodním miocénu.
Abstract (in english)
   Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014