Record details

Title
    Tertiary morphogeny and karstogenesis of the Bohemian Karst
Author
    Bednářová, Jaroslava
    Bosák, P.
    Cílek, Václav
Editor
    Cílek, V.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Krasové sedimenty
Pages
    s. 10-19
Notes
    Projekt: IA31301, GA AV ČR
Keyword
    Bohemian
    Karst
    Karstogenesis
    Morphogeny
    Tertiary
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012