Record details

Title
    Tertiary of the Bohemian Massif
Author
    Bůžek, Č.
    Čtyroký, P.
    Fejfar, O.
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Z.
    Malecha, A.
    Shrbený, O.
    Šantrůček, P.
    Václ, J.
Editor
    Klomínský, J.
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geological Atlas of the Czech Republic
Notes
    Projekt: ME 226, GA MŠk
    Rozsah: - s.
Keyword
    Bohemian
    Massif
    Tertiary
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012