Record details

Title
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
Pages
    s. 4-7
Keyword
    Dolní
    Dolních
    Heavy
    Loess
    Metals
    Minerály
    Profile
    Profilu
    Sprašovém
    Těžké
    Věstonice
    Věstonicích
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012