Record details

Title
    Three-dimensional analysis of Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov.
Other titles
    Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova.