Record details

Title
    Trace element abundances in rutile from eclogite-granulite rock series of the Złote Mountains in the Sudetes (SW Poland)
Author
    Bakun-Czubanov, N.
    Fiala, Jiří
    Kusy, D.
Conference
    Crystalline Rocks of the East-European Craton. meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland (12. : 13.10.2005-16.10.2005 : Stary Folwark, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogical Society of Poland - Special Papers
Vol./nr.
    Roč. 26, -
Pages
    s. 132-136
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Překlad názvu do češtiny: Obsahy stopových prvků v rutilu horninové série eklogit-granulit ze Zlatých hor v Sudetech (jz. Polsko)
    Rozsah: 5 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    rutile
    trace elements
    Zr-in-rutile geothermometer
Keyword
    Abundances
    Eclogite-granulite
    Element
    Mountains
    Poland
    Rock
    Rutile
    Series
    Sudetes
    SW
    Trace
    Złote
Abstract (in czech)
   V rutilu asociace hornin eklogit-granulit ze Zlatých hor v orlicko-sněžnické klenbě (OSD) byly stanoveny na elektronové mikrosondě obsahy elementů HFS (Zr, Nb), tranzitních kovů typu 3d (Cr, Fe) a dalších stopových prvků (Al, Si, Ca). Studovaný rutil je výrazně bohatší na Zr než ostatní rutily ze sudetských eklogitů. Byl rozšířen a prověřen nový Cr-Zr-Nb diskriminační diagram pro studium původu rutilu. V tomto diagramu bylo rozlišeno separátní pole pro Zr-bohaté rutily z horninové asociace eklogit-granulit OSD. Byla testována a potvrzena užitečnost Zr-in rutilového geotermometru pro HT horniny této asociace.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012