Record details

Title
    Trace elements in landfill calcite: a comparison of solution & laser ablation ICP-MS and calibration to different standard material (SRM NIST glass and USGS MACS carbonate)
Author
    Ettler, V.
    Hladil, Jindřich
    Mihaljevič, M.
    Strnad, L.
Conference
    Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía (28.) ; Reunión de la Sociedad Española de Arcillas (21. : 16.09.2008-19.09.2008 : Zaragoza, Španělsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Macla
Vol./nr.
    Roč. 9, -
Pages
    s. 235-236
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Stopové prvky v supergenním tmelovém kalcitu: porovnání ICP-MS z roztoku a při laserové ablaci a kalibrace vzhledem k různým referenčním materiálům (SRM NIST sklo a USGS MACS karbonáty)
    Rozsah: 2 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    carbonate
    ICP-MS
    laser ablation
    reference material
    trace elements
Keyword
    Ablation
    Calcite
    Calibration
    Carbonate
    Comparison
    Different
    Elements
    Glass
    ICP-MS
    Landfill
    Laser
    MACS
    Material
    NIST
    Solution
    SRM
    Standard
    Trace
    USGS
Abstract (in czech)
   Studie je o vývoji a zjemnění analytických metod orintovaných na analýzu stopových prvků in-istu v kalcitu -vs- nových USGS referenčních materiálů MACS-1 a MACS-2. Pro stanovení koncentrací vybraných stopových prvků byly použity dvě základní metody - ICP-MS po rozpouštění a přímo přes laserovou ablaci - a data byla následně porovnána. Kalcity srážené/krystalující z pórové vody (povrchového výluhu) jsou významnými nosteli koncentrací stopových prvků, vč. těžkých kovů a polokovů. Obohacování kalcitů cementačního typu nečistotami závisí jak na přínosu nečistot, tak i na samotné krystalizaci. Technicky je faktem, že velmi slabé srážení kalcitu z výluhového horninového roztoku omezuje významně klasický postup s rozpouštěním. Práce se zabývá více aspekty věci, nicméně hlavní důraz je položen na verifikaci in-situ analýz pomocí LA-ICP-MS.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012