Record details

Title
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
Author
    Havránek, Vladimír
    Kučera, Jan
    Kugler, Josef
    Schwarz, Jaroslav
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana
    Veselý, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana ovzduší
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 1
Pages
    s. 18-21
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA104/95/0653, GA ČR
Keyword
    Emise
    Fluidního
    Hnědého
    Spalování
    Tuhé
    Uhlí
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012