Record details

Title
    Tulení oděvy z Labradoru v Náprstkově muzeu
Other titles
    Sealskin Clothing from Labrador in the Naprstek museum
Author
    Klápšťová, Kateřina
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru?
Pages
    5
Notes
    Akce: 2009/02/25 ; České Budějovice
Thesaurus term
    CITES
    Inuit
    Labrador
    Sealskin clothing
Keyword
    Labradoru
    Muzeu
    Náprstkově
    Oděvy
    Tulení
Abstract (in czech)
   Inuitské tulení oděvy ve sbírkách Náprstkova muzea jsou zhotoveny z kožešiny chráněných živočichů zahrnutých v seznamu ohrožených druhů mezinárodní úmluvy CITES. Referát se zaměřuje na oděvy z kožešin jako výsledky praktické i magické spolupráce mužů a žen. Poukazuje na kulturní a ekonomické změny v inuitských společnostech ve 20.století, v jejichž důsledku tulení oblečení zmizelo
Abstract (in english)
   Inuit seal clothing kept in the Naprstek museum is made from the skins of protected species registered in the Interational Convetion CITES. The aim is to present the seal clothing as a result of man and woman practical and magical cooperation. The paper point up the desappearing of the seal clothing as a consequence of cultural and economic changes in the Inuit life during the twentieth century
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012