Record details

Title
    Turmalíny dravit-uvitové řady z grafických hornin velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
Other titles
    Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)