Record details

Title
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Jiří Sádlo, Petr Skřivan
Other titles
    The genesis and destruction of the anthropogenic carbonate crusts in the vicinity of the Radotín Cement Plant
Author
    Cílek, Václav, 1955-
    Sádlo, Jiří, 1958-
    Skřivan, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 7
Pages
    s. 212-214
Year
    1996
Notes
    3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    504.05
    551.4
    553.5/.8
Conspectus category
    502
    504
    55
Subject group
    Barrandien
    kalcit
    kůra zvětrávací
    kvartér Českého masivu
    ložisko vápence
    ochrana přírody
    pražská pánev
    těžba povrchová
    znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český kras (Česko)
    Radotín (Praha, Česko)
Keyword
    Cementárny
    Destrukce
    Karbonátových
    Kůr
    Okolí
    Radotínské
    Tvorba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012