Record details

Title
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
Other titles
    Dvě významné skupiny granitů v jv. části Českého masívu: vymezení na základě geochemie a 207Pb/206Pb chronologie zirkonu
Author
    Breiter, Karel
    Reitter, E.
    Rohrmüller, J.
    Shang, C.
    Siebel, Wolfgang
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Petrology
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 10
Pages
    20
Year
    2008
Thesaurus term
    Bavarian Forest, geochemistry, granite, Pb evaporation, zircon
Keyword
    207Pb/206Pb
    Bohemian
    Chronology
    Constraints
    Distinctive
    Emplacement
    Geochemistry
    Granite
    Massif
    Record
    Suites
    SW
    Two
    Zircon
Abstract (in czech)
   Ve 14 granitových plutonech Šumavy a Bavorského lesa bylo stanoveno chemické složení, Rb-Sr a Sm-Nd izotopické poměry a 206Pb/207Pb evaporační metodou na zirkonech jejich stáří. Výsledky naznačují, že Bavorský val tvoří hranici teránů s různým charakterem peraluminického magmatismu. Granity jz. od Valu jsou výrazně obohaceny o Ca-Sr-Y ve srovnání s granity sv. od Valu.
Abstract (in english)
   Fourteen granite intrusions have been dated by the single-zircon Pb-evaporation technique. Major and trace elements, and Rb-Sr and Sm-Nd isotope compositionshave aloso been determined.The Bavarian Pfahl zone is a terrane boundary that separate two regions of peraluminous s-type plutons, but with distinct compositional features: The high Ca-Sr-Y suite SW of the Pfahl, and the low Ca-Sr-Y suite NE of the Pfahl.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014