Record details

Title
    Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian area, Bohemia (Czech Republic)
Other titles
    Dva noví belerofontidní tergomya (Mollusca)ze spodního devonu (Lochkovu) Barrandienu, Čechy (Česká republika)
Author
    Horný, Radvan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 174, č. 1-4
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    Barrandian Area
    Bellerofotiform molluscs
    Cyrtolitidae
    Czech Republic
    Lochkovian
    Lower Devonian
    Mollusca
    new taxa
    Tergomya
Keyword
    Area
    Barrandian
    Bellerophontiform
    Bohemia
    Czech
    Devonian
    Early
    Lochkovian
    Mollusca
    New
    Republic
    Tergomyans
    Two
Abstract (in czech)
   Ze spodního devonu (lochkovu) radotínských vápenců barrandienu jsou hlášeny dva nové rody belerofontidních tergomyí: Cyrtodiscus? karlikensis sp. n. a Kosorodiscus ruzickai gen. n. et sp. n. Zatímco Cyrtodiscus? je jasný zástupce čeledi Cyrtolitidae u které byly nalezeny svalové vtisky, další taxon je řazen k bellerophontiformním tergomyím pouze předběžně.
Abstract (in english)
   Two new genera of bellerofontiform tergomyans are reported from the Early Devonian (Lochlovian) Radotín Limestones from the Barrandian area: Cyrtodiscus? karlikensis sp. n. and Kosorodiscus ruzickai gen. n. et sp. n. While Cyrtodiscus? is the clear representative of the family Cyrtolitidae in which muscle scars have been found, the additional taxon is classified as a bellerophontiform tergomyan only tentatively.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012