Record details

Title
    Typy reliéfu Ostravska
Author
    Hrádek, Mojmír
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Pages
    s. 29-37
Notes
    Projekt: IBS3086005 , GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Type of relief of the Ostravsko Region
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geomorphology
    Ostrava region
    relief types
Keyword
    Ostravska
    Reliéfu
    Typy
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá geomorfologií a typy reliéfu Ostravska. Podrobně je charakterizována mapa typů reliéfu v měřítku 1:50 000, je založena na typizačně-regionalizačním přístupu. V závislosti na relativní výškové členitosti a morfologii terénu byly vymezeny typy od sníženin přes roviny, ploché a členité pahorkatiny až po ploché a členité vrchoviny. Jako zvláštní typ byly vymezeny úpatní pahorkatiny, tj. pahorkatiny lemující vyšší reliéf.
Abstract (in english)
   Contribution deals with geomorphology and relief types of the Ostravsko Region. Map of relief types is detailed characterised. Mas is based on the typisation-regionalisation concept. Depending on relative elevation differencies and morphology of terrain we have delimited types from depression through plain, flat and dissected uplands to flat and dissected highlands. As a special type we have delimited piedmont uplands, i.g. embracing higher relief.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012