Record details

Title
    Übersicht der Mineralogie, der Lagerstättenverhältnisse sowie der Geschichte des Erzreviers Štěpánov in Westmähren
Other titles
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě