Record details

Title
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
Author
    Martinec, Petr
Conference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (7. : 21.10.2009-23.10.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta Geonica 2009. 2
Pages
    S. 155-156
Notes
    Překlad názvu: Thin coal seams of Cenomanian coal on the top of Potstejn Anticline - East Bohemia
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal mining
    coal seam
    sediments
Keyword
    Antiklinály
    Cenomanského
    Čechách
    Potštejnské
    Slojky
    Uhelné
    Uhlí
    Vrcholu
    Východních
Abstract (in czech)
   V roce 1900 byl učiněn pokus o těžbu u obce Vrbice, v místní části Draha. Šachtice s malým odvalem je situovaná ve špici lesa 600m VJV od křižovatky cest v části obce Draha, severně od kříže u cesty v polích. Cenoman v této části české křídové tabule je uložen transgresívně na krystaliniku, tvořeném zde biotitickými rulami zábřežské serie v plášti litického masívu. Ruly a granitoidy jsou na povrchu kaolinicky navětralé a představují předcenomanský zvětralinový plášť. Nerovnosti povrchu krystalinika určují rozsah těchto sladkovodních usazenin.
Abstract (in english)
   There is given a new information about historical attempt about coal mining. The very thin coal seam is situated in fresh water claystones of Cenomanian age near Vrbice village (East Bohemia). This fresh water sediments are continuated to NW from Cenomanian river and lake sediments in the vicinity Moravská Třebová and Svitavy towns.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012