Record details

Title
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
Author
    Hirajima, T.
    Hisashima, H.
    Naemura, K.
    Svojtka, Martin
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Mineralogical and Petrological Sciences
Vol./nr.
    Roč. 104, č. 3
Pages
    s. 168-175
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA3013006, GA AV ČR
    Překlad názvu: Ultra-vysokotlaké metamorfní podmínky granátického pyroxenitu z granulitu v Horních Borech
    Rozsah: 8 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    garnet pyroxenite
    P-T path
    ultra-high-pressure metamorphism
Keyword
    Bohemian
    Bory
    Condition
    Decompression
    Garnet-pyroxenite
    Granulite
    Horní
    Isothermal
    Massif
    Metamorphic
    Obtained
    Path
    Ultra-high-pressure
Abstract (in czech)
   Ultravysokotlaké metamorfní podmínky (140 km) a 900 °C byly zaznamenány v granátickém pyroxenitu, obsahující cpx jako čočky v gfoehlském granulitu z lomu Horní Bory. Petrologická data indikují, že granátický peridotit byl isotermálně (cca 900 °C) exhumován ze svrchního pláště(~ 140 km) do spodní kůry (50 km).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012