Record details

Title
    Upper Cretaceous fill of the clastic dykes in the Ernstbrunn Limestone of Pavlov Hills
Other titles
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov