Record details

Title
    The use of LA-ICP-MS for identification of the chemical composition of fosile hydrothermal fluids
Other titles
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid