Record details

Title
    Use of the photo-electric inclinometers for observations or the long-term deformation processes. Contemporary problems in gravimetry
Other titles
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů