Record details

Title
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Statement of responsibility
    Rostislav Melichar a Jindřich Hladil
Author
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Melichar, Rostislav, 1961-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 18-20
Year
    2006
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    55
    551.2
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    devon
    diskuse
    facie
    hypotéza
    mapa stratigrafická
    ordovik
    pražská pánev
    příkrov
    synklinórium
    tektogeneze
    tektonika
    tektonika zlomová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko : kraj)
Keyword
    Pojetí
    Poznámkami
    Pražského
    Příkrovovému
    Röhlicha
    Stavby
    Synklinoria
    Úvahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012