Record details

Title
    Variské vrásnění připomíná drama
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    MF Dnes
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 282
Pages
    s. 10
Year
    1998
Notes
    98.12.01
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Drama
    Připomíná
    Variské
    Vrásnění
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012