Record details

Title
    Věk adrenalinového počasí
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Hospodářské noviny. Diskuse
Vol./nr.
    Roč. 53, -
Pages
    s. 10-10
Year
    2009
Notes
    Rozsah: 1 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    climate
    climate change
    global change
Keyword
    Adrenalinového
    Počasí
    Věk
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012