Record details

Title
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
Statement of responsibility
    Radim Brom, Jiří Bruthans, Michal Kolčava, Martin Máca Přibil
Author
    Brom, Radim
    Bruthans, Jiří
    Kolčava, Michal
    Přibil, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Krasová deprese
Vol./nr.
    Č. 8
Pages
    s. 2-13
Year
    2000
Notes
    2 obr., 11 fot.
    il. + 1 mapa
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Kras. Deprese
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    chlór
    devon-spodní
    eroze říční
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kenozoikum
    koroze
    krasová výplň
    kvartér pražské plošiny
    nadmořská výška
    objev
    paleolimnologie
    povodeň
    speleologie
    speleotém
    teplota
    vápenec
    vodivost
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    Českém
    Ementál
    Jeskyně
    Krasu
    Loupež
    Nálezová
    Objevu
    První
    Předběžná
    Sýrová
    Velká
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2006
Import date
    8. 8. 2012