Record details

Title
    Venkovské osídlení a udržitelnost
Author
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Conference
    Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel (13.11.2007-14.11.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
Pages
    S. 1-6
Notes
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Rural settlement and sustainability
    Rozsah: 6 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    rural settlement
    settlement system
Keyword
    Osídlení
    Udržitelnost
    Venkovské
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou diskutována témata podmínek udržitelnosti venkovského osídlení a významu venkova pro udržitelnost českého sídelního systému. Podíl venkovského obyvatelstva včetně periferních regionů v Česku stále mírně stoupá. Problémem se zdá být nižší kvalifikační struktura obyvatel. V sídelním systému nabízí venkov alternativní životní způsob, bližší kontakty s přírodou a zachování regionální identity v procesu globalizace.
Abstract (in english)
   The conditions of sustainability of the Czech rural settlement are discussed in the paper. The ratio of rural population is still slightly increasing in the Czech Republic. The lower qualification structure seems to be a problem. In the system of settlements, the countryside offers an alternative lifestyle, closer contact with the nature and preservation of regional identity in the globalization process.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012