Record details

Title
    Vladimír Šrein, Jiří Litochleb, Blanka Šreinová
Other titles
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu