Record details

Title
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
Other titles
    Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Swider River (Poland)
Author
    Břízová, Eva
    Szwarczewski, Piotr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    palynology, floodplain, organic sediments, stratigraphy, Quaternary, Holocene, radiocarbon dating, Swider River, Poland
Keyword
    člověka
    Holocénní
    Lokální
    Nivě
    Polsko
    řeky
    Swider
    Vegetace
    Vliv
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Organické kvartérní sedimenty v nivě řeky Swider (střední Polsko, ca 75 km jv. od Varšavy) byly podrobeny pylové analýze na lokalitách Seroczyna a Stoczek Lukowski. Vývoj vegetace obou paleomeandrů, jak ukazuje pylová analýza a radiokarbonové datování, je zařazen do subboreálu a hlavně do subatlantika.
Abstract (in english)
   Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Swider River (Poland)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014