Record details

Title
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
Statement of responsibility
    Jan Rybář, Jan Novotný
Other titles
    Impact of climatogenic factors on stability of natural and anthropogenous slopes
    Vlijanije klimatogennych faktorov na ustojčivost´ jestestvennych i antropogennych otkosov
    Wirkung der klimatogenen Faktoren auf Stabilität von natürlichen und anthropogenen Böschungen
Author
    Novotný, Jan
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 13-28, 2 l. příl.
Year
    2005
Notes
    6 obr. v textu, 4 fot. v příl.
    il.
    Německé, anglické, ruské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504.05
    550.8
    551.3
    553.9
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    Český masiv
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    klimatický efekt
    lidské aktivity
    modelování
    pánev sedimentační
    ploužení
    rizika geologická
    řícení
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geographical name
    Česko
    Lipsko-oblast (Německo)
    Řepov (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
    Sasko (Německo)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Třebenice (Litoměřice, Lovosice)
Keyword
    Antropogenních
    Faktorů
    Klimatogenních
    Přirozených
    Stabilitu
    Svahů
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 5. 2008
Import date
    8. 8. 2012