Record details

Title
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
Other titles
    The influence of acid rain on surface waters in the Giant Mountains
Author
    Fottová, Daniela
    Hruška, Jakub
    Majer, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Opera Corcontica
Pages
    16
Notes
    Akce: 2006 ; Vrchlabí
Thesaurus term
    surface waters, acidification, acididc deposition, biogeochemical modelling, MAGIC model
Keyword
    Chemismus
    Depozice
    Krkonoších
    Kyselé
    Povrchových
    Vliv
    Vod
Abstract (in czech)
   Mapování chemismu povrchových vod v letech 1993 a 1997 ukázalo, že Krkonoše jsou plošně dlouhodobě ovlivněny kyselým deštěm a povrchové vody jsou okyseleny zejména ve vyšších polohách. Dlouhodobá pozorování v povodí Modrý důl (1994-2002) ale ukazují významnou regeneraci chemismu v 90. letech 20. století. Podle modelových výpočtů (model MAGIC) byly Krkonoše nejvíce okyseleny v osmdesátých letech 20. stol. Mírná regenerace bude pokračovat zhruba do roku 2010. Vody i půdy ale zůstanou v budoucnu kyselejší, než byly před nástupem kyselého deště, protože kyselá depozice stále s menší intenzitou pokračuje, a z půd jsou částečně nevratně vyčerpány předchozím kyselým deštěm a intenzivním lesnictvím důležité neutralizační prvky.
Abstract (in english)
   The influence of acid rain on surface waters in the Giant Mountains
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014