Record details

Title
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
Statement of responsibility
    Mojmír Mach, Lubomír Macek, Alexander Grünwald
Author
    Grünwald, Alexander
    Macek, Lubomír
    Mach, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství. Řada B
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 5
Pages
    s. 119-123
Year
    1989
Notes
    5 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod., Ř. B.
Classfication no.
    556
Subject category
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
    speciální hydrogeochemie
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Depozic
    Kvalitu
    Kyselých
    Podzemních
    Povrchových
    Vliv
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012