Record details

Title
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
Statement of responsibility
    Jan Tomšík
Author
    Tomšík, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník GPO
Vol./nr.
    Č. 33
Pages
    s. 13-17
Year
    1987
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Keyword
    Další
    Geologických
    Jesenické
    Nových
    Oblasti
    Poznatků
    Práce
    Průzkumné
    Vliv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012