Record details

Title
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
Statement of responsibility
    Pavel Eckhardt, Josef K. Fuksa, Petr Lochovský, Ivan Nesměrák, Tomáš Randák, Miroslav Rudiš, Přemysl Soldán
Author
    Eckhardt, Pavel
    Fuksa, Josef K.
    Lochovský, Petr
    Nesměrák, Ivan
    Randák, Tomáš, 1975-
    Rudiš, Miroslav
    Soldán, Přemysl
Language
    česky
Source title - monograph
    Projekt Labe IV : 2003-2006
Pages
    s. 95-147
Notes
    23 obr., 2 fot., 19 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.4
    556
Conspectus category
    502
    504
    556
Subject group
    biochemie
    ekosystém
    hodnocení rizika
    kovy těžké
    kvalita vody
    monitoring
    pesticidy
    Pisces
    polychlorované bifenyly
    průmysl
    řeka
    sedimentace recentní
    studie environmentálních vlivů
    toxicita
    uhlovodíky aromatické
    zdroj znečištění
    znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Labe (povodí)
    Neratovice (Mělník, Mělník)
    Pardubice
    Ústí nad Labem
    Vltava-povodí (Česko)
Keyword
    Ekosystém
    Jakost
    Průmyslových
    Starých
    Vliv
    Vody
    Zátěží
    Zdrojů
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012